vergrooting

 Rebooting is a wonder drug - it fixes almost everything 

~Garrett Hazel

Kaartserver GeoReg

Kaartserver GeoReg

Opdrachtgever: NatuurNetwerk, NatuurNetwerk staat voor dataregistratie en dataverwerking voor gebruikers en beheerders van groene ruimten.
Real-time monitoring geeft een actuele en reële kijk op het fenomeen beheer. Door toepassing van het GIS (Geografisch Informatie Systeem) wordt de informatie geplaatst in ruimte, tijd en plaats.

Opdracht: Ondersteuning bij ontwerp van Kaartserver (GeoReg) met behulp van ManiFold server voor het registreren van GeoData (geography en geometry) in samenwerking met CartoMatic.

Url: http://www.youtube.com/user/NatuurNetwerkIT

Partners
NatuurNetwerkMandaatkrachtMaasmond B.V.