vergrooting

 The great thing about a computer notebook is that no matter how much you stuff into it, it doesn't get bigger or heavier 

~Bill Gates - founder Microsoft

Kaartserver GeoReg

Kaartserver GeoReg

Opdrachtgever: NatuurNetwerk, NatuurNetwerk staat voor dataregistratie en dataverwerking voor gebruikers en beheerders van groene ruimten.
Real-time monitoring geeft een actuele en reële kijk op het fenomeen beheer. Door toepassing van het GIS (Geografisch Informatie Systeem) wordt de informatie geplaatst in ruimte, tijd en plaats.

Opdracht: Ondersteuning bij ontwerp van Kaartserver (GeoReg) met behulp van ManiFold server voor het registreren van GeoData (geography en geometry) in samenwerking met CartoMatic.

Url: http://www.youtube.com/user/NatuurNetwerkIT

Partners
NatuurNetwerkMandaatkrachtMaasmond B.V.